Elaborarea strategiei de consolidare in cadrul unei intreprinderi agroalimentare
Prof.univ.dr. Radu VOICUL; Lect.univ.dr. Carmen Valentina RADULESCU; Lect.univ.dr. Iuliana DOBRE


Cuprinsul cărții:

CAPITOLUL 1 - Aspecte teoretice ale strategiei
1.1 Concept
1.2 Componentele strategiei
1.3 Tipuri de strategii
1.4 Rolul strategiei
1.5 Diagnosticul global strategic al intreprinderilor agroalimentare

CAPITOLUL 2 - Analiza diagnostic a S.C. Agroalimentara S.A.
2.1 Analiza diagnostic a domeniului financiar
2.2 Analiza diagnostic a domeniului comercial
2.3 Analiza diagnostic a domeniului tehnic şi tehnologic
2.4 Analiza diagnostic a domeniului resurselor umane
2.5 Analiza diagnostic a domeniului managementului

CAPITOLUL 3 - Elaborarea strategiei de consolidare a S.C. Agroalimentara S.A.
3.1 Formularea misiunii firmei
3.2 Obiectivele strategice
3.3 Stabilirea opţiunilor strategice
3.4 Dimensionarea resurselor şi fixarea termenelor
3.5 Stabilirea efortului financiar global
3.6 Stabilirea avantajului competitiv
3.7 Efectele cantitative şi calitative ale strategiei de consolidare a S.C. Agroalimentara S.A.
3.8 Avantajul economic al strategiei de consolidare a S.C. Agroalimentara S.A.

BIBLIOGRAFIE