Doctrine economice
Prof.univ.dr Dumitru MURESAN, Prof.univ.dr. Alexandru TASNADI, Prof.univ.dr. Ivanciuc Nicolae VALEANU, Prof.univ.dr. Angela ROGOJANU, Prof.univ.dr. Sultana SUTA SELEJAN, Prof.univ.dr. Gheorghe CIULBEA, Conf.univ.dr. Robert PAIUSAN, Lect.univ.dr. Diana HRISTACHE, Lect.univ.drd. Alina CRETU, Asist.univ.drd. Monica DOBRESCU, Asist.univ.drd. Silviu BALANICA, Prep.univ.drd. Georgiana SCHIOPU


Introducere


Cuprinsul cărţii:

CAPITOLUL 1 ECONOMISTUL SI ISTORIA STIINTEI SALE
1.1 Introducere
1.2 Factorii care au contribuit la revigorarea istoriei gandirii economice la mijlocul secolului XX
1.3 Abordari ale istoriei gandirii economice de la inceputul anilor c 50
1.4 Noi dezvoltari in istoria doctrinelor
1.5 Abordari istorice la adresa istoriei gandirii economice
1.6 Concluzie

CAPITOLUL 2 GINDIRA ECONOMICA PREMODERNA
2.1 Gandirea economica in antichitate
2.2 Gandirea economica in evul mediu

CAPITOLUL 3 MERCANTILISMUL

CAPITOLUL 4 FIZIOCRATISMUL

CAPITOLUL 5 LIBERALISMUL ECONOMIC CLASIC
5.1 Universul si coordonatele principale ale doctrinei liberalismului clasic
5.2 Doctrina economica a lui Adam Smith
5.3 Jean Baptiste Say continuator si sistematizator al doctrinei smithiene
5.4 Contributiile lui David Ricardo la dezvoltarea gandirii economice
5.5 Robert Thomas Malthus si teoria sa demoeconomica
5.6 John Stuart Mill sau ultimul cuvant al liberalismului economic clasic

CAPITOLUL 6 CURENTE REFORMISTE SI CONTESTATARE FATA DE LIBERALISMUL CLASIC
6.1 Conditiile aparitiei si clasificarea curentelor reformiste si contestatare
6.2 Curente socialiste premarxiste
6.3 Protectionismul . Scoala istorica germana
6.4 Alte curente reformiste si contestatare

CAPITOLUL 7 INSTITUTIONALISMUL SI RADICALISMUL. ASCENSIUNEA CURENTELOR DIRIJISTE
7.1 Institutionalismul
7.2 Ascensiunea curentelor dirijate. Aparitia neoliberalismului
7.3 Precursori ai radicalismului
7.4 Radicalismul

CAPITOLUL 8 DOCTRINA ECONOMICA MARXISTA
8.1 Contextul socio-economic
8.2 Viata lui Karl Marx
8.3 Filosofia social-istorica marxista
8.4 Filosofia economica marxista
8.5 Teoria economica marxista
8.5.1 Sistemul categorial
8.5.2 Teoria capitalului
8.5.3 Critica teoriei valorii-munca
8.5.4 Viziunea marxista asupra relatiilor internationale
8.6 Continuatorii lui Marx

CAPITOLUL 9 REVOLUTIA MARGINALISTA SI CONTINUAREA CURENTULUI NEOCLASIC
9.1 Precursorii
9.1.1 A. Cournot: maximizarea profitului; monopolul si duopolul  
9.1.2 J. Dupit: utilitate absoluta si relativa, surplusul consumatorului
9.1.3 J. H. Von Thuman: economia spatiala si salariul natural
9.1.4 Legile H. H. Gossen
9.2 Fondatorii
9.2.1 W. S. Jevons si gradul final de utilitate
9.2.1.1 Reflectii asupra metodei
9.2.1.2 Analiza utilitatii
9.2.1.3 Obtinerea unui maxim de satisfactii
9.2.2 Carl Menger si tabloul de intensitate
9.2.2.1 Bunurile economice si clasificarea lor
9.2.2.2 Teoria valorii si tabloul de intensitate
9.2.3 Leon Walras si echilibrul general
9.2.3.1 Avutia sociala
9.2.3.2 Teoria schimbului
9.2.4 J. B. Clark si productivitatea marginala
9.2.4.1 Teoria productivitatii marginale
9.2.4.2 J. B. Clak, productivitatea marginala si justitia distributiva
9.2.4.3 Clark si teoria capitalului
9.2.4.4 Teoria productivitatii marginale si repartitia produsului intre factori

CAPITOLUL 10 ASCENSIUNEA SI DECLINUL CURENTULUI ECONOMICEI DIRIJATE
10.1 Keynesismul , curent al economiei de piata dirijate
10.1.1 Conturarea unei noi conceptii si doctrine despre economia de piata
10.1.2 Definirea esentei teoriei generale
10.1.3 Teoria generala si ciclurile economice
10.2 Neokeynesismul si variantele sale principale
10.2.1 Teoria dinamicii economice
10.2.2 Neokeynesismul sintezei neoclasice
10.2.3 Noua stanga de la Cambrige
10.3 „Contrarevolutia Keynesiana”. Locul si rolul keynesismului in stiinta economica actuala

CAPITOLUL 11 TEORII CURENTE SI SCOLI DE GANDIRE ECONOMICA DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI AL XX-LEA
11.1 Scoala austriaca
11.2 Monetarismul
11.3 Teoria capitalului uman
11.4 Teoria economiei ofertei
11.5 Noua scoala clasica
11.6 „Public choice”

CAPITOLUL 12 TEORII LIBERALE NEOCLASICE DESPRE COMERTUL INTERNATIONAL SI CRITICII ACESTORA (1870 – 2000)
12.1 Revolutia marginalista si teoria pura a comertului international-teorie de sorginte liberala
12.2 Metamorfozele teoriei avantajului relativ in comertul international de la J. St. Mill la A. Marshall
12.3 Modelul Heckscher-Ohlin-Samuelson al comertului international (H-O-S)
12.3.1 Geneza
12.3.2 Premise
12.3.3 Continut
12.3.4 Destin istoric
12.4 Paradoxul lui W. Leontief si alte incercari de testare practica a modelului H-O-S al comertului international
12.4.1 Paradoxul lui W. Leontief
12.4.2 Criza teoriei liberale neoclasice (ortodoxe)
12.5 Preocupari de modernizare si dinamizare ale teoriei liberale neoclasice despre comertul international in perioada postbelica
12.6 Opinii eterodoxe despre comertul international
12.7 Noi sfidari pentru stiinta economica actuala si doctrinele economice contemporane referitoare la comertul international in contextul interpretarii regionale si al globalizarii economiei contemporane

CAPITOLUL 13 DOCTRINELE ECONOMICE ALE SUBDEZVOLTARII
13.1 Esenta si structura subdezvoltarii in doctrinele economice
13.1.1 Esenta subdezvoltarii
13.1.2 Structura subdezvoltarii
13.2 Teorii despre geneza subdezvoltarii
13.2.1 Teorii ale gandirii neoclasice din tarile dezvoltate privind originea subdezvoltarii
13.2.2 Teorii ale ganditorilor contestatari din tarile dezvoltate despre cauza subdezvoltarii
13.2.3 Teorii economice din tarile subdezvoltate
13.3 Teorii ale strategiilor de eradicare a subdezvoltarii

CAPITOLUL 14 CRESTEREA SI DEZVOLTAREA IN ACTUALELE CONFRUNTARI DE IDEI
14.1 Dinamica mondo-economica in doctrinele contemporane
14.2 Teoria zegismului
14.3 Doctrina cresterii economice organice
14.4 Alte teorii mondoeconomice

CAPITOLUL 15 GANDIREA ECONOMICA ROMANEASCA PANA LA 1859
15.1 Idei economice in operele cronicarilor
15.2 Consideratii economice in opera lui Dimitrie Cantemir
15.3 Idei economice in documente ale miscarii pentru innoiri social-economice si politice
15.4 Scoala transilvana de gandire economica
15.5 Idei, teorii si doctrine ale problemei agrare
15.6 Idei si teorii despre dezvoltarea industriilor, comertului si transporturilor
15.7 Idei ale socialismului utopic

CAPITOLUL 16 CURENTE DE GANDIRE ECONOMICA IN ROMANIA IN PERIOADA 1859-1918
16.1 Idei si teorii cu privire la construirea, dezvoltarea si modernizarea economiei national-statale
16.2 Liberalismul in gandirea economica romaneasca
16.3 Protectionismul si dezvoltarea industriala in gandirea economica romaneasca
16.4 Idei si teorii privind problema agrara

CAPITOLUL 17 GANDIREA ECONOMICA ROMANESCA IN PERIOADA INTERBELICA
17.1 Trasaturi generale
17.2 Curentul nationalismului economic
17.3 Curentul economic taranist
17.4 Curentul economic corporatist. Mihail Manoilescu
17.5 Curentul economic marxist