Economia serviciilor
Prof.univ dr.Maria IONCICA


Cuprinsul cărţii:

1. Continutul serviciilor; evolutia gandirii economice despre servicii
1.1. Conceptul de serviciu
1.2. Caracteristicile serviciilor
1.3. Evolutia gandirii economice despre servicii
1.3.1. Teorii  economice despre servicii in sec. XVII – XVIII
1.3.2. Serviciile in gandirea economica a secolului al XIX-lea
1.3.3. Gandirea economica despre servicii in sec. XX 
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

2. Locul si rolul serviciilor in economie
2.1. Serviciile si sectorul tertiar
2.2. Sectorul serviciilor; dimensiuni si interdependente
2.2.1. Dimensiunile sectorului tertiar
2.2.2. Interdependentele serviciilor in economie si societate
2.3. Rolul serviciilor in dezvoltarea economico-sociala
2.3.1. Contributia serviciilor la cresterea economica
2.3.2. Serviciile si calitatea vietii
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

3. Tipologia serviciilor |
3.1. Clasificari statistice ale serviciilor
3.2. Categorii de servicii
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat  
Teste de autoevaluare

4. Piata serviciilor
4.1. Caracteristicile pietei serviciilor
4.2. Interventia statului si tendinte de liberalizare in sectorul serviciilor
4.2.1. Forme de interventie
4.2.2. Justificarea economica a interventiei
4.2.3. Tendinte de liberalizare
4.3. Raporturi intre piata serviciilor si piata bunurilor
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

5. Oferta si tarifele pentru servicii
5.1. Oferta de servicii 
5.1.1. Caracteristici ale ofertei de servicii
5.1.2. Tendinte in evolutia ofertei de servicii
5.1.3. Valoarea adaugata de servicii
5.2. Tarifele pentru servicii
5.2.1. Criterii si metode de stabilire a tarifelor pentru servicii destinate pietei
5.2.2. Raportul pret / calitate in domeniul serviciilor
5.2.3. Tarifarea serviciilor publice
5.2.3.1. Definirea si caracteristicile bunurilor publice si serviciilor colective
5.2.3.2. Criterii de tarifare a serviciilor publice
5.2.3.3. Aspecte ale tarifarii unor servicii publice in Romania
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

6. Cererea de servicii
6.1. Rolul cererii in economia serviciilor
6.2. Caracteristici ale cererii de servicii
6.3. Factorii care influenteaza cererea de servicii
6.4. Metode de studiere a cererii de servicii 
6.4.1. Metode de studiere a cererii de servicii pe piata interna  
6.4.2. Metode de studiere a cererii de servicii pe piata mondiala 
6.4.3. Selectarea si implementarea unei strategii internationale pe piata serviciilor
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

7. Servicii pentru intreprinderi
7.1. Semnificatii, rol, evolutii
7.2. Externalizare – internalizare; modalitati de organizare  
7.2.1. Criterii de alegere a solutiei “interne” sau “externe”  
7.2.2. Modalitati de organizare 
7.2.3. Cumparare, sub-contractare, co-productie
7.3. Argumente pentru trecerea la societatea informationala
7.4. Tipologia serviciilor pentru intreprinderi 
7.4.1. Gruparea serviciilor pentru productie 
7.4.2. Caracterizarea principalelor categorii 
7.4.2.1. Comertul 
7.4.2.2. Transporturile 
7.4.2.3. Serviciile de telecomunicatii 
7.4.2.4. Serviciile de intermediere financiara 
7.4.2.5. Serviciile de cercetare-dezvoltare
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

8. Servicii pentru populatie
8.1. Continut, rol, structura, tendinte
8.2. Servicii de piata prestate populatiei
8.3. Servicii publice finantate de la buget
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

9. Servicii internationale
9.1. Conceptul de comert international cu servicii
9.2. Avantajul comparativ si comertul international cu servicii
9.3. Dinamica si locul comertului cu servicii in schimburile internationale
9.4. Tendinte in schimburile internationale de servicii 
9.4.1. Turismul international 
9.4.2. Transferul international de cunostinte stiintifice si tehnice, opere literare si artistice 
9.4.2.1. Comertul cu brevete, drepturi de autor si know-how 
9.4.2.2. Serviciile tehnice 
9.4.2.3. Comertul si drepturile de proprietate intelectuala  
9.4.3. Serviciile bancare si de asigurari internationale 
9.4.4. Fluxurile financiare investitionale
9.5. Perspective de liberalizare a schimburilor internationale de servicii
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

10. Resursele umane si materiale in sectorul serviciilor
10.1. Resursele umane 
10.1.1. Rolul serviciilor in ocuparea populatiei 
10.1.2. Caracterizarea muncii si a modelelor de ocupare a fortei de munca in servicii 
10.1.3. Productivitatea muncii in servicii: particularitati, evolutie
10.2. Resursele materiale 
10.2.1. Continutul si rolul capitalului tehnic in dezvoltarea serviciilor 
10.2.2. Investitiile si eficienta lor
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare

11. Eficienta economica si sociala a serviciilor 
11.1. Continutul si particularitatile eficientei in sfera serviciilor 
11.2. Criterii de evaluare, indicatori de exprimare si cai de crestere a eficientei 
11.3. Relatiile intre calitate si eficienta in activitatile de servicii 
11.3.1. Abordarea calitatii in domeniul serviciilor 
11.3.2. Masurarea si controlul calitatii serviciilor 
11.3.3. Imbunatatirea calitatii in activitatea firmelor de servicii 
11.3.4. Raporturile intre calitate si eficienta
Obiectivele capitolului
Cuvinte cheie
Bibliografie
Rezumat
Teste de autoevaluare
Raspunsuri la testele grila