Previziune macroeconomica - Lucrari aplicative
Prof.univ.dr. Valentin NICOLAE (coordonator), Prof.univ.dr. Dumitrache CARACOTA, Prof.univ.dr. Cornelia PARLOG, Prof.univ.dr. Daniela Luminita CONSTANTIN, Lect.univ.dr. Vasilica SLAVESCU, Lect.univ.dr. Valerian TOBULTOC


Introducere


Cuprinsul cărţii:

Partea I-a – Proiect integrat de previziune macroeconomica

Capitolul 1 – Precizari metodologice

Capitolul 2 - Informatii disponibile privind anul de baza 
2.1. Indicatori valorici de sinteza (in miliarde lei, preturi comparabile) 
2.2. Indicatori privind populatia si forta de munca (in mii persoane), productivitatea muncii si salariul (in lei) 
2.3. Matrici ale coeficientilor tabelului intrari-iesiri (TII) 
2.4. Parametri

Capitolul 3 - Orientari generale, variabile exogene si parametri optionali pentru anul de previziune 
3.1. Precizari si orientari generale 
3.2. Variabile exogene, parametri optionali si recomandari metodologice

Capitolul 4 - Lucrari care se cer a fi realizate  
4.1. Tabelul intrari-iesiri pentru anul de baza 
4.2 Model de simulare macroeconomic previzional pentru tabelul intrari-iesiri de perspectiva 
4.3. Tabelul intrari-iesiri pentru anul de previziune 
4.4. Modelarea volumului de investitii 
4.5. Modelul fortei de munca 
4.6. Balanta fortei de munca 
4.7. Modulul corelatiilor de eficienta 
4.8 Tabel privind dinamica principalilor indicatori 
4.9. Tabel privind modificarile structurale 
4.10. Aportul factorilor la cresterea economica 
4.11. Concluzii: interpretarea principalelor procese economice

Partea a II-a – Lucrari aplicative

Aplicatia 1 – Folosirea functiei de productie-Cobb-Douglas pentru previzionarea productiei
Aplicatia 2 – Utilizarea modelului static input-output pentru prevezionarea produsului final si a valorii adaugate brute (1)
Aplicatia 3 – Utilizarea modelului static input-output pentru previzionarea produsului final si a valorii adaugate brute (2)
Aplicatia 4 – Folosirea modelului static input-output pentru proiectarea produsului global, a valorii adaugate brute si a componentelor acesteia
Aplicatia 5 – Folosirea modelului static input-output pentru previzionarea produsului intern brut  prin metoda utilizarii finale si prin metoda valorii adaugate brute
Aplicatia 6 – Previzionarea produsului final si a componentelor acestuia cu ajutorul modelului static input-output
Aplicatia 7 – Previzionarea resurselor si a utilizarilor totale, precum si a utilizarilor finale cu ajutorul modelului static input-output
Aplicatia 8 – Previzionarea principalilor indicatori sintetici din  sistemul contabilitatii Nationale
Aplicatia 9 – Folosirea modelului dinamic input-output pentru proiectarea investitiilor (1)
Aplicatia 10 – Folosirea modelului dinamic input-output pentru proiectarea investitiilor (2)
Aplicatia 11 – Utilizarea balantei-sah a sporului relativ al PIB in perioada de previziune pentru analiza contributiei principalilor factori la cresterea economica
Aplicatia 12 – Proiectarea principalelor corelatii de eficienta macroeconomica
Aplicatia 13 – Determinarea influentei cresterii veniturilor si a preturilor asupra dinamicii cererii de consum a populatiei
Aplicatia 14 – Proiectarea PIB real cu ajutorul deflatorului
Aplicatia 15 – Proiectarea  nivelului  pretului   unui  produs  pe  baza  elementelor „Tabelului   Intrari-Iesiri al economiei nationale”
Aplicatia 16 – Previzionarea volumului necesar al capitalului fix si al investitiilor
Aplicatia 17 – Previzionarea acumularii brute si a destinatiilor acesteia
Aplicatia 18 – Proiectarea investitiilor necesare si a investitiilor posibile
Aplicatia 19 – Previzionarea capacitatii nationale de economisire, a acumularii brute si a Investitiilor
Aplicatia 20 – Previzionarea sporului natural, a sporului migrator si a populatiei totale
Aplicatia 21 – Previzionarea resurselor de munca totale, a rezervelor de munca si a populatiei  ocupate (1)
Aplicatia 22 – Previzionarea resurselor de munca totale, a rezervelor de munca si a populatiei  ocupate (2)
Aplicatia 23 – Proiectarea necesarului total si a necesarului suplimentar de forta de munca
Aplicatia 24 – Previzionarea productivitatii muncii prin metoda comparatiilor internationale
Aplicatia 25 – Proiectarea ritmului mediu anual al productivitatii muncii prin metoda comparatiilor internationale
Aplicatia 26 – Previzionarea productivitatii muncii prin estimarea economiei relative de forta de munca
Aplicatia 27 – Proiectarea principalilor indicatori utilizati in prognoza rezervelor geologice
Aplicatia 28 – Intocmirea balantei energiei electrice pentru anul de previziune
Aplicatia 29 – Elaborarea balantei previzionale de plati externe
Aplicatia 30 – Utilizarea  modelelor  de  tip  gravitational   in  previzionarea   vanzarilor   cu amanuntul
Aplicatia 31 – Stabilirea variantei optime de amplasare a unei noi capacitati de productie

Bibliografie