Managementul productiei
Prof.univ.dr. Florica BADEA


Cuvant inainte


Cuprinsul cărţii:

Partea I   SISTEME DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI

CAPITOLUL 1 Intreprinderea – componenta de baza a unui sistem de productie
1.1 Scurta prezentare a evolutiei sistemelor de productie
1.2 Sistemul de productie industriala
1.2.1 Subsistemul de fabricatie
1.3 Intreprinderea de productie - obiect al managementului productiei
1.3.1 Abordarea conceptului de intreprindere de productie (firma)
1.3.2 Tipologia intreprinderilor de productie
1.3.3 Trasaturile de baza ale unei intreprinderi de productie

CAPITOLUL 2 Organizarea structurala a sistemelor de productie
2.1 Procesul de productie; notiune, tipologie, factori de influenta
2.1.1 Notiunea de proces de productie
2.1.2 Tipologia proceselor de productie
2.1.3 Factorii care influenteaza asupra modului de organizare a proceselor de productie
2.2 Structura organizatorica a unei intreprinderi de productie
2.2.1 Structura de productie si conceptie; notiune, verigi structurale de baza
2.2.2 Tipuri de structuri de productie si conceptie
2.3 Posibilitati de perfectionare a structurii de productie si conceptie; indicatori care reflecta eficienta economica a unei structuri rationale
2.4 Structura organizatorica a intreprinderii pe baza centrelor de responsabilitate
2 .4.1 Cerintele impartirii pe centre de responsabilitate
2.4.2 Tipuri de centre de responsabilitate

CAPITOLUL 3 Metode si tehnici de studiu si analiza a procesului de productie si a organizarii lui
3.1 Metode de studiu si analiza a procesului de productie
3.2 Metode de dimensionare a suprafetelor de productie
3.3 Tipuri de amplasare a mijloacelor de productie pe suprafetele de productie

CAPITOLUL 4 Sisteme de organizare spatiala a intreprinderii
4.1 Tipul de productie; metode de organizare a productiei
4.1.1 Tipul de productie; notiune, tipologie, importanta
4.1.2 Tipurile de productie
4.1.2.1 Tipul de productie in masa
4.1.2.2 Tipul de productie in serie
4.1.2.3 Tipul de productie individuala (unicate)
4.2 Metode de organizare a productiei de baza
4.2.1 Organizarea productiei in flux
4.2.1.1 Definirea notiunii; trasaturi caracteristice de baza
4.2.1.2 Tipologia liniilor de fabricatie in flux
4.2.1.3 Proiectarea liniilor de fabricatie in flux
4.2.1.3.1 Parametrii de functionare a liniilor de productie in flux
4.2.1.3.2 Amplasarea locurilor de munca in cadrul liniilor de productie in flux
4.2.1.3.3 Dimensionarea suprafetelor de productie pentru liniile de productie in flux
4.2.1.3.4 Echilibrarea liniilor de productie in flux
4.2.1.3.5 Variante de organizare a liniilor de productie in flux in diferite ramuri de productie
4.2.1.3.6 Eficienta economica a liniilor de productie in flux
4.2.2 Organizarea productiei de serie mica si individuala
4.2.2.1 Metoda verigilor pentru amplasarea locurilor de munca
4.2.2.2 Sistemul flexibil de fabricatie - modalitate specifica de reprezentare a productiei de serie mica si unicate
4.2.2.2.1 Avantajele si rolul sistemelor flexibile de fabricatie
4.2.2.4 Metoda tehnologiei de grup pentru marirea loturilor de fabricatie

CAPITOLUL 5 Sisteme de organizare a unitatilor de productie auxiliare si de servire in cadrul intreprinderilor de productie
5.1 Organizarea repararii si intretinerii utilajelor
5.1.1 Importanta si obiectivele activitatii de reparare a utilajelor
5.1.2 Sisteme si metode de organizare a repararii utilajelor
5.1.3 Planificarea repararii utilajelor
5.1.4 Utilizarea teoriei uzurii aleatoare a echipamentelor industriale pentru adoptarea unei politici optime de intretinere si reparare a utilajelor
5.1.4.1 Indicatori de studiu si analiza a uzurii aleatoare a echipamentelor
5.1.4.2 Metode de determinare a tipului optim de utilaj si a momentului  optim de inlocuire
5.1.4.2.1 Alegerea tipului optim de utilaj care urmeaza sa fie achizitionat
5.1.4.2.2 Alegerea momentului optim de inlocuire a utilajelor
5.1.5 Organizarea activitatii de intretinere si reparare a utilajelor
5.1.5.1 Metode moderne de executare a reparatiilor
5.1.6 Posibilitati de crestere a eficientei economice a activitatii de intretinere si reparare a utilajelor; modernizarea utilajelor
5.1.6.1 Posibilitati de crestere a eficientei economice a activitatii de intretinere a utilajelor
5.1.6.2 Modernizarea utilajelor
5.2 Sisteme de organizare a activitatii de asigurare cu diferite feluri de energie 
5.2.1 Importanta si obiectivele activitatii de asigurare cu energie
5.2.2 Planificarea necesarului de energie
5.2.3 Posibilitati de folosire rationala a energiei si combustibilului
5.3 Sisteme de organizare a activitatii de asigurare cu SDV-uri (scule, dispozitive, verificatoare) a unei intreprinderi de productie
5.3.1 Importanta activitatii de asigurare cu SDV-uri si obiectivele sectiei de SDV-uri           
5.3.2 Tipologia SDV-urilor
5.3.3 Determinarea necesarului de SDV-uri si stabilirea marimii stocurilor de SDV-uri
5.3.3.1 Metode de calcul a necesarului de SDV-uri
5.3.3.2 Stabilirea stocurilor de SDV-uri
5.3.4 Organizarea activitatii de distribuire si pastrare a SDV-urilor pe locurile de munca
5.3.5 Posibilitati de economisire a consumului de SDV-uri
5.4 Sisteme de organizare a activitatii de transport intern si de manipulare a unei intreprinderi
5.4.1 Concept, importanta si obiective
5.4.2 Tipologia transporturilor si a mijloacelor de transport
5.4.3 Sisteme de organizare a activitatii de transport intern
5.4.4 Planificarea activitatii si a mijloacelor de transport intern
5.4.4.1 Elaborarea planului de transport intern
5.4.4.2 Fundamentarea necesarului de mijloace de transport intern
5.4.5 Utilizarea metodelor de programare liniara pentru optimizarea planului de transport

CAPITOLUL 6 Sisteme de organizare in timp a productiei. Ciclul de productie
6.1 Notiunea si structura duratei ciclului de productie
6.2 Metode de imbinare in timp a executiei operatiilor tehnologice

CAPITOLUL 7 Calitatea produselor si serviciilor in economia contemporana
7.1 Cadrul conceptual al calitatii produselor si serviciilor
7.2 Managementul calitatii totale – TQM
7.3 Organizarea activitatilor referitoare la calitate in cadrul intreprinderii
7.4 Asigurarea calitatii potrivit standardelor internationale
7.5 Costurile calitatii
7.6 Auditul calitatii

Partea a II-a   POLITICI MANAGERIALE DE PRODUCTIE

CAPITOLUL 8 PREGATIREA PRODUCTIEI INTR-O INTREPRINDERE DE PRODUCTIE INDUSTRIALA
8.1  Pregatirea productiei noilor produse. Obiective si posibilitati de asimilare a noilor produse
8.2  Pregatirea tehnica
8.2.1 Proiectarea noilor produse
8.2.2  Pregatirea tehnologica a productiei
8.2.2.1  Metode de alegere a variantei tehnologice optime
8.2.3  Executarea, incercarea si omologarea prototipului si a seriei zero
8.3  Pregatirea material-organizatorica a fabricatiei noilor produse
8.4  Planificarea pregatirii fabricatiei noilor produse
8.5.  Posibilitati de reducere a duratei de pregatire a fabricatiei noilor produse

CAPITOLUL 9 STRATEGIA ECONOMICA A INTREPRINDERII DE PRODUCTIE INDUSTRIALA
9.1 Importanta si necesitatea unei strategii economice
9.2 Tipologia strategiilor economice; concept si elemente componente
9.3 Strategia de dezvoltare
9.3.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare
9.3.2 Evaluarea strategiei de dezvoltare

CAPITOLUL 10 PLANIFICAREA, FUNCTIE A MANAGEMENTULUI PRODUCTIEI
10.1  Tipologii de planificare
10.2 Planul de dezvoltare economico-sociala al unei intreprinderi de productie

CAPITOLUL 11 PRODUCTIA INDUSTRIALA A INTREPRINDERII
11.1 Planul „Productie industriala”: cerinte de baza, date de pornire si etape de elaborare
11.2 Indicatorii productiei industriale
11.2.1 Unitatile de masura pentru dimensionarea volumului productiei industriale
11.2.2 Productia industriala in unitati fizice
11.2.3 Indicatorii valorici ai productiei industriale
11.2.3.1 Indicatorii valorici – importanta
11.2.3.1.1 Productia marfa fabricata; notiune, cuprins, mod de calcul
11.2.3.1.2 Productia marfa vanduta
11.2.3.1.3 Cifra de afaceri
11.2.3.1.4 Productia globala (productia exercitiului); notiune, cuprins, mod de calcul
11.2.3.1.5 Fundamentarea marimii stocurilor de productie neterminata
11.2.3.1.5.1 Productia neterminata; notiune, elemente componente
11.2.3.1.5.2 Metode de dimensionare a stocurilor de productie neterminata
11.2.3.1.6 Valoarea adaugata; notiune, cuprins, mod de calcul
11.2.3.1.7 Valoarea adaugata neta; cuprins, mod de calcul
11.2.3.1.8 Circulatia interna; cuprins

CAPITOLUL 12 CAPACITATEA DE PRODUCTIE SI GRADUL DE UTILIZARE A ACESTEIA
12.1 Capacitatea de productie: concept; factori de influenta
12.2 Fundamentarea marimii capacitatii de productie
12.2.1 Metodologia generala de calcul a capacitatii de productie a unei intreprinderi de productie industriala
12.2.2 Fundamentarea marimii capacitatii de productie la utilajele cu specializare pe produs
12.2.3 Fundamentarea marimii capacitatii de productie la utilajele cu specializare tehnologica
12.2.3.1 Fundamentarea marimii capacitatii de productie la utilajele cu specializare tehnologica, in functie de normele de timp sau de productie
12.2.3.2 Fundamentarea marimii capacitatii de productie la utilajele cu specializare tehnologica, pe baza productiei realizate intr-o perioada precedenta
12.2.4 Fundamentarea marimii capacitatii de productie in functie de marimea suprafetelor de productie
12.2.5 Fundamentarea marimii capacitatii de productie la liniile de productie in flux
12.3 Fundamentarea gradului de utilizare a capacitatii de productie
12.4 Balantele capacitatii de productie
12.4.1 Balanta capacitatii de productie la inceputul anului
12.4.2 Planul de incarcare a utilajelor
12.4.3 Balanta dinamicii capacitatii de productie
12.5 Posibilitati de imbunatatire a utilizarii capacitatii de productie

CAPITOLUL 13 COSTURILE DE PRODUCTIE ALE UNEI INTREPRINDERI
13.1 Costurile de productie – notiune, locul si rolul acestora
13.2 Planurile componente ale sectiunii „Costuri de productie”
13.2.1 Planul „Cheltuieli maxime la 1.000 lei productie marfa”
13.2.2 Planul „Cheltuielilor materiale maxime la 1.000 lei productie marfa”
13.2.3 Planul „Costul productiei industriale”
13.2.3.1 Alte metode de elaborare a costului productiei industriale
13.2.4 Planul „Cheltuieli comune ale sectiilor de productie”
13.2.5 Planul „Cheltuieli generale ale intreprinderii”
13.2.6 Planul „Costul unitar al produselor”
13.2.6.1 Fundamentarea marimii articolelor de calculatie din cadrul costului unitar al produselor
13.2.7 Planul de reducere a costurilor pentru productia marfa comparabila
13.3 Fundamentarea eficientei economice a masurilor tehnico-organizatorice pentru ridicarea nivelului tehnic si calitativ al productiei
13.4 Posibilitati de reducere a costului productiei industriale

CAPITOLUL 14 CALITATEA PRODUSELOR SI SERVICIILOR IN ECONOMIA CONTEMPORANA
14.1 Cadrul conceptual al calitatii produselor si serviciilor
14.2 Managementul calitatii totale – TQM
14.3 Organizarea activitatilor referitoare la calitate in cadrul intreprinderii
14.4 Asigurarea calitatii potrivit standardelor internationale
14.5 Costurile calitatii
14.6 Auditul calitatii

BIBLIOGRAFIECuprinsul studiilor de caz:

Partea a  III - a  STUDII DE CAZ

ORGANIZAREA PROCESUALA A PRODUCTIEI DE SERIE MICA SI INDIVIDUALA
15.1 Metode de studiu si analiza a procesului de productie
15.1.1 Graficul de analiza generala a procesului de productie
15.1.2 Graficul de circulatie si graficul de analiza detaliata (dupa prof. univ. dr. C. Barbulescu)
15.2 Fundamentarea marimii suprafetelor de productie
15.2.1 Fundamentarea marimii suprafetei de productie a unui atelier de prelucrari mecanice
15.2.2 Fundamentarea marimii suprafetei de productie a unui atelier de turnatorie
15.2.3 Fundamentarea suprafetei sectiei de productie specializata in executarea produsului P
15.3 Metoda verigilor utilizata pentru amplasarea locurilor de munca

ORGANIZAREA PROCESUALA A PRODUCTIEI DE MASA SI DE SERIE MARE
16.1 Organizarea procesuala a productiei sub forma liniilor de productie in flux
16.1.1 Fundamentarea parametrilor de functionare a liniilor de productie in flux
16.1.2 Sincronizarea liniilor de productie in flux
16.1.3 Eficienta sincronizarii unei linii de productie in flux cu ritm intermitent de functionare
16.1.4 Echilibrarea liniilor in flux intermitent
16.2 Amplasarea locurilor de munca sub forma unei linii tehnologice folosind metoda gamelor fictive

MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE INTRETINERE SI REPARARE A UTILAJELOR
17.1 Metode de intretinere si reparare a utilajelor
17.2 Elaborarea planului de intretinere si reparare a utilajelor
17.3 Momentul optim de inlocuire a utilajelor
17.4 Alegerea tipului optim de utilaj
17.5. Elemente de uzura aleatoare a utilajelor

MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE ASIGURARE CU ENERGIE A UNITATILOR INDUSTRIALE
18.1 Fundamentarea necesarului de energie electrica
18.2. Fundamentarea necesarului de combustibil pentru nevoi gospodaresti

MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE TRANSPORT INTERN
19.1 Fundamentarea marimii indicatorilor specifici activitatii de transport intern
19.1.1 Elaborarea planului de transport intern
19.1.2 Fundamentarea marimii distantelor medii de transport
19.1.3 Fundamentarea necesarului de mijloace de transport intern
19.2 Optimizarea problemei de transport

PREGATIREA FABRIOCATIEI NOILOR PRODUSE
20.1 Alegerea variantei tehnologice optime
20.1.1 Alegerea variantei tehnologice optime pe baza costului tehnologic unitar
20.1.2 Alegerea variantei tehnologice optime pe baza costului tehnologic total
20.2 Durata generala de pregatire a fabricatiei
20.3 Metoda „Analiza valorii” utilizata pentru reproiectarea noilor produse

CAPACITATEA DE PRODUCTIE A INTREPRINDERII
21.1 Capacitatea de productie a sectiilor de productie
21.2 Balanta capacitatii de productie la inceputul anului pentru sectiile de prelucrari mecanice si pe total intreprindere
21.2.1 Balanta capacitatii de productie la inceputul anului pentru sectia S1 (tabelul 21.12)
21.2.2 Balanta capacitatii de productie la inceputul anului pentru sectia S2 (tabelul 21.13)
21.2.3 Balanta capacitatii de productie la nivel de intreprindere (tabelul 21.14.)
21.2.4 Planul de incarcare a utilajelor

COSTURILE DE PRODUCTIE ALE INTREPRINDERII
22.1 Fundamentarea costului unitar al produselor dupa „Metoda pe articole de calculatie”
22.2 Fundamentarea marimii indicatorilor „ Cheltuieli materiale la 1000 lei productie marfa” si „Cheltuieli totale la 1000 lei productie marfa”
22.3 Fundamentarea marimii indicatorilor de reducere a costurilor de productie, in urma introducerii unor masuri tehnico-organizatorice
Cuprinsul testelor:
Teste