Moneda si credit - Modul 1
Prof.univ.dr.Nicolae DARDAC, Conf.univ.dr.Teodora VASCU


Rolul important al monedei si al creditului în cadrul economiei de piata, precum si cunoasterea mecanismelor si instrumentelor specifice acestui domeniu, justifica abordarea unei asemenea problematici atât din punct de vedere teoretic cât si practic în cadrul disciplinei "Moneda si Credit". Structura si continutul manualului "Moneda si Credit" raspunde necesitatilor de pregatire a studentilor în mod gradual, pornind de la abordarea aspectelor referitoare la organizarea monetara si continuând cu organizarea activitatii bancare si utilizarea instrumentelor de politica monetara. Astfel, urmând logica didactica, manualul este structurat în doua parti: Moneda Credit I si II care, prin modul de organizare a cunostintelor permit un studiu accesibil pentru studenti. Fiind destinat studentilor de la forma de Învatamânt Deschis la Distanta (IDD), manualul prezinta anumite particularitati, în sensul ca pentru fiecare capitol sunt stabilite obiective didactice, sunt definite notiuni cheie, sunt explicate mecanisme, iar aspectele teoretice sunt îmbinate cu abordari practice si analize statistice.


Cuprinsul cărții:

Capitolul 1 MONEDA ŞI MASA MONETARĂ

1. Moneda: concept, funcţii, rol

1.1. Delimitări între conceptul de monedă şi bani

1.2. Funcţiile monedei

2. Clasificarea monedei şi caracteristicile acesteia

2.1. Clasificarea monedei

2.2. Caracteristicile monedei

3. Masa monetară şi agregatele monetare

3.1. Definirea masei monetare

3.2. Indicatori de structurare a masei monetare

3.3. Masa monetară în România

4. Contrapartidele masei monetare

5. Circulaţia monetară

6. Teste de autoevaluare

Bibliografie


Capitolul 2 SISTEME MONETARE NAŢIONALE

1. Sistemul monetar: definire, conţinut, rol

2. Clasificarea sistemelor monetare

2.1. Sistemele monetare metaliste

2.2. Sisteme monetare

3. Reglementarea emisiunii de monedă

3.1. Emisiunea monedei de hârtie

3.2. Emisiunea monedei divizionare

3.3. Emisiunea monedei scripturale

4. Convertibilitatea monetară şi cursul de schimb

4.1. Forme ale convertibilităţii monetare

4.2. Cursul de schimb

5. Momente importante în evoluţia Sistemului monetar naţional al României

6. Test de autoevaluare

Bibliografie


Capitolul 3 SISTEMUL MONETAR EUROPEAN

1. Sistemul Monetar European: etape premergătoare

2. Crearea SME; principii şi funcţionare

3. Integrarea monetară europeană

3.1. Etape ale înfăptuirii Uniunii Monetare Europene

3.2. Rolul Băncii Centrale Europene şi al Sistemului European al Băncilor Centrale

4. Moneda EURO şi efectele acesteia

5. Teste de autoevaluare

Bibliografie


Capitolul 4 SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL

1. Sistemul Monetar Internaţional: etape premergătoare şi realizări

2. Principiile care au stat la baza Sistemului Monetar Internaţional

3. Dezechilibrele generate de Sistemul de la Bretton Woods

4. Prăbuşirea Sistemului de la Bretton Woods şi reforma SMI

5. Rolul Drepturilor Speciale de Tragere

6. Instituţiile Sistemului Monetar Internaţional

7. Rolul FMI în economia mondială

8. Relaţiile României cu FMI

Anexă

9. Teste de autoevaluare

Bibliografie


Capitolul 5 CREDITUL ŞI DOBÂNDA

1. Creditul

1.1. Conţinutul şi funcţiile creditului

1.2. Elementele şi trăsăturile creditului

1.3. Formele creditului

2. Dobânda şi rata dobânzii

2.1. Rolul şi formele dobânzii

2.2. Fundamentarea ratei dobânzii

2.3. Calculul dobânzii

3. Test de autoevaluare

Bibliografie


Capitolul 6 INSTRUMENTE DE CREDIT ŞI PLATĂ

1. Rolul cambiei ca instrument de plată

1.1. Definire şi condiţii de validitate ale cambiei

1.2. Operaţiuni cambiale

1.3. Cadrul legal al utilizării cambiei în România

2. Biletul la ordin, cecul şi ordinul de plată

2.1. Biletul la ordin

2.2. Cecul

2.3. Ordinul de plată

3. Utilizarea instrumentelor de plată în România

4. Cardul instrument de plată modern

4.1. Definirea şi tipologia cardurilor

4.2. Activitatea bancară cu carduri în România

4.3. Emiterea, utilizarea şi acceptarea cardurilor

4.4. Alte instrumente şi modalităţi de plată

5. Test de autoevaluare

Bibliografie


Anexe : Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3; Anexa 4; Anexa 5